BHN

 

BHN staat voor Bond voor Hondendressuur in Nederland en is opgericht in 1949. Het is een programma dat lijkt op een soort mix tussen IPO en KNPV.

De BHN kent vijf verschillende certificaten : Afdeling 1, Afdeling 2, Certificaat I, Certificaat II en Speurhond.

 

Afdeling  1

Wordt ook wel ‘lichte klasse’ genoemd en bestaat voornamelijk uit appèl en volgoefeningen.

 

Afdeling 2

Wordt ook wel ‘overgangsklasse’ genoemd en hierin staan de appèloefeningen, het waterwerk, speuren en revieren centraal.  De appèloefeningen zijn gelijk aan die in afdeling 1.

 

Certificaat I

Bestaat allereerst uit de oefeningen uit afdeling 1 en 2. Hieraan worden de steloefeningen toegevoegd :

-voorwerp bewaken-stokstellen 
-schotstellen 
-fietsstellen 
-terugroepen 
-hulpgeroep 

Certificaat II

Dit is een uitbreiding op certificaat I. De volgorde van de oefeningen is daarnaast ook gewijzigd. Een extra oefening is de ‘schijnaanval’, waarbij de hond wordt ingezet maar niet mag inbijten omdat de pakwerker blijft stilstaan. De steloefeningen vinden plaats met een ‘lopende start’ dat wil zeggen dat de commando’s ‘halt’ en ‘stellen’ worden gegeven tijdens het lopen met de hond. Een ander verschil in vergelijking met certificaat I is dat bij het transport lopen een afstand van ca. 3 meter achter de pakwerker in acht wordt genomen.

 

Speurhond

Kent naast de oefeningen van afdeling 1 een viertal onderdelen : 
-speuren naar een voorwerp over een spoor van ca. 500 meter (1 tot 4 uur oud). 
- speuren naar een persoon, eveneens over een spoor van ca. 500 meter (1 tot 4 uur oud). 
- sorteren van een voorwerp uit een serie van 5 voorwerpen (binnen twee minuten aanwijzend aanblaffen) 
- sorteren van een persoon(spoorlegger) uit 3-5 personen. Bij dit onderdeel maakt de spoorlegger een goed waarneembare voetafdruk en laat een voorwerp achter en stelt zich vervolgens op tussen de andere personen (op aanwijzing van de keurmeester). De hond moet dan binnen twee minuten de persoon blaffend aanwijzen.

Voor uitgebreidere informatie over het volledige programma verwijzen wij u naar de website van de BHN. ( www.bhn.nu )

Laatst aangepast ( donderdag 16 februari 2012 20:15 )